S006

ความหลากหลายของช่วงวัยที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ในแต่ละวัยความต้องการก็แตกต่างกัน จึงทำให้เกิดแนวคิดออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงวัย ซึ่งเน้น ความปลอดภัย อำนวยความสะดวก ในการพักอาศัย ในทุกๆพื้นที่จะสามารถมองเห็นถึงวิวของสวน หรือสระว่ายน้ำ และยังมีเฉียงรอบสระว่ายน้ำที่เป็นพื้นที่สนทนาการ ซึ่งเป็นบ้านเพื่อการพักผ่อนได้โดยสมบรูณ์

รูปทรงของบ้านออกแบบผสมผสานโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตให้ดูเรียบง่ายทันสมัย คำนึงถึงทิศทางแสงแดด-ลม เพื่อให้บ้านมีการถ่ายเทอากาศได้ดี บ้านไม่ร้อนอบอ้าว

4 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ
4 คัน
564 ตร.ม.
47.00 x 48.00 ม.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart