C008

บ้านขนาดเล็กในเมืองลักษณะงานออกแบบสไตล์ Contemporary โดยใช้วัสดุไม้เทียมและหินประดิษฐ์ ตกแต่งผนังภายนอกและบริเวณเสา ออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในชั้นล่างให้มี space เชื่อมต่อกันได้ รวมถึงต่อเนื่องไปยังระเบียงพักผ่อนภายนอก พื้นที่ใช้สอยสามารถเปิดมุมมองสู่ภายนอกได้ทุกห้อง

3 ห้องนอน
4 ห้องน้ำ
2 คัน
636 ตร.ม.
28.00 x 25.00 ม.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart