logo
   65/6 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
   0-2349-7668 ถึง 72
   0-2943-7554
   whwhouse@yahoo.com
65/6 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

MEC002

Whouse / MEC002

MEC002

ความหลากหลายของช่วงวัยที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ในแต่ละวัยความต้องการก็แตกต่างกัน จึงทำให้เกิดแนวคิดออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงวัย ซึ่งเน้น ความปลอดภัย อำนวยความสะดวก ในการพักอาศัย ในทุกๆพื้นที่จะสามารถมองเห็นถึงวิวของสวน หรือสระว่ายน้ำ และยังมีเฉียงรอบสระว่ายน้ำที่เป็นพื้นที่สนทนาการ ซึ่งเป็นบ้านเพื่อการพักผ่อนได้โดยสมบรูณ์

รูปทรงของบ้านออกแบบผสมผสานโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตให้ดูเรียบง่ายทันสมัย คำนึงถึงทิศทางแสงแดด-ลม เพื่อให้บ้านมีการถ่ายเทอากาศได้ดี บ้านไม่ร้อนอบอ้าว

ห้องนอน

4 ห้อง

ห้องน้ำ

5 ห้องน้ำ

จอดรถได้

4 คัน

พื้นที่ตัวบ้าน

1,188 ตร.ม.

พื้นที่รอบบ้าน

47.00 x 48.00 ม.

Category:

Modern Style, More Than 900