Our Process

บริการให้คำปรึกษาจากทีมงานคุณภาพ

บริษัท ดับบลิว เฮ้าส์ จำกัด มีทีมงานสถาปนิกคุณภาพที่พร้อมให้บริการให้คำปรึกษาพร้อมสรรสร้าง บ้านหรู อยู่สบาย ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย ที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีต สวยงาม ภายใต้การคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่มีความครบครันเพื่อบ้านสวยที่สมบูรณ์แบบอย่างสูงสุด

1. เลือกแบบบ้าน

บ้านมาตรฐาน

บริษัทมีแบบบ้านมาตรฐานที่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างทันที ซึ่งถูกออกแบบมาให้พร้อมไปด้วยความสวยงาม มีสไตล์ทางด้านสถาปัตยกรรม และมีความแข็งแรงทางด้านโครงสร้างตามมาตรฐานวิศวกรรม  นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยฟังก์ชั่นที่ลงตัวเพื่อการใช้งานที่ทันสมัย สะดวกสบาย และ ประหยัดพลังงาน

บ้านสรรค์สร้าง

จุดเด่นของบริษัทนอกจากแบบบ้านมาตรฐานที่มีความครบครันแล้ว เรายังมีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรคุณภาพที่พร้อมออกแบบ สรรค์สร้างบ้านหรู อยู่สบาย ในสไตล์ของท่านที่พร้อมจะสร้างบ้านในฝันให้เป็นจริง และโดดเด่นเหนือกาลเวลา

2. ที่ดิน

เมื่อท่านได้เลือกแบบบ้านสวยที่ถูกใจแล้ว ทางบริษัทจะทำการสำรวจที่ดินของท่านด้วยทีมสำรวจที่มีความเชี่ยวชาญที่จะสรรค์สร้างพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อคำนวณระยะเวลาและราคาค่าก่อสร้างตามเงื่อนไขของบริษัท

3. ขั้นตอนก่อนเริ่มก่อสร้าง

การทำสัญญา เมื่อทำการสรุปรูปแบบบ้านและราคาค่าก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะมีการทำสัญญาที่จะระบุรายละเอียดทั้งรูปแบบบ้าน สเปควัสดุ ราคา และข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัท

การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน
  1. ลูกค้าจะต้องการรื้อถอนอาคารเก่า, ถมที่ดิน, ขนย้ายเศษวัสดุ และมีทางเข้าออกในที่ดินให้พร้อมสำหรับการดำเนินการก่อสร้าง
  2. ในที่ดินต้องมีพื้นที่สำหรับปลูกบ้านพักคนงานชั่วคราว
บริการของบริษัทเพื่อลูกค้าคนพิเศษ
  1. บริษัทมีข้อตกลงกับสถาบันการเงิน เพื่อมอบสินเชื่อในเงื่อนไขที่พิเศษสุดสำหรับลูกค้าของบริษัท
  2. บริษัทจะทำการยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
  3. บริษัทจะเป็นผู้ขออนุญาตการใช้ไฟฟ้าและประปาถาวร รวมทั้งการดำเนินการขอบ้านเลขที่ให้กับลูกค้า

**หมายเหตุ ในการดำเนินการทางราชการต่าง ๆ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมและค่าประกันตามใบเสร็จจริง

4. การดำเนินการก่อสร้าง

เมื่อเซ็นสัญญาเสร็จเรียบร้อยบริษัทจะเริ่มทำการก่อสร้าง ตามแผนงานที่วางไว้โดยเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 เพื่อให้ท่านได้รับบ้านที่ มีมาตรฐาน สวยงาม ตรงตามรูปแบบและเสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กำหนด โดยในระยะเวลาการก่อสร้างบริษัทจะทำการส่งควบคุมงานก่อสร้างหรือวิศวกรไปควบคุมการก่อสร้างพร้อมส่งรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างให้ท่านทราบตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน

5. การตรวจสอบผลงาน

บริษัทมีการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างที่แตกต่างจากบริษัทรับสร้างบ้านทั่วไป โดยจัดทำการตรวจสอบทุกขั้นตอนตั้งแต่ระยะเวลาการเริ่มก่อสร้างไปจนถึงเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015  และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น ท่านจะตรวจสอบบ้านร่วมกับวิศวกรผู้ดูแลของบริษัทและรับมอบบ้าน  หากมีการแก้ไขบริษัทมีความยินดีที่จะทำการแก้ไขให้เรียบร้อยจนเป็นที่พอใจ

6. ระเบียบการชำระเงิน

บริษัทมีการแบ่งการชำระเงินเป็นงวด หลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ส่วนที่เหลือจะชำระเป็นงวด ๆ ตามผลงานการก่อสร้างจริงตามที่ระบุในเงื่อนไขของสัญญา

7. การรับประกันคุณภาพ

บริษัทมีการรับประกันคุณภาพผลงานการก่อสร้าง โดยแบ่งเป็นการรับประกันดังนี้

  • การรับประกันโครงสร้าง เป็นระยะเวลา 20 ปี
  • การรับประกันหลังคา เป็นระยะเวลา 5 ปี
  • การรับประกันงานสถาปัตยกรรมและงานระบบไฟฟ้าและประปา เป็นระยะเวลา 1 ปี

โดยบริษัทจะออกใบรับประกันผลงานนับตั้งแต่วันที่ท่านรับมอบบ้านเป็นที่เรียบร้อย

8. บริการหลังการขาย

บริษัทมีความยินดีที่จะให้บริการหลังการขายโดยทีมงานคุณภาพ หลังจากที่มีการส่งมอบบ้านแล้วท่านสามารถติดต่อสายตรงของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัททันที

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart