logo
   65/6 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
   0-2349-7668 ถึง 72
   0-2943-7554
   whwhouse@yahoo.com
65/6 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

Blog

Whouse / W Events  / พิธีลงเสาเอกโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

พิธีลงเสาเอกโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

10 ก.ย.2561 เวลา 09.09 น. พิธีลงเสาเอกโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้นของ
พล.อ.อ. สุรศักดิ์ ทุ่งทอง รองปลัดกระทรวงกลาโหม
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยและทีมงานก่อสร้างของดับบลิวเฮ้าส์ทุกคน

admin

No Comments

Post a Comment