ระยะร่นและที่เว้นว่าง เบื้องต้นที่ควรรู้

ระยะร่นและที่เว้นว่าง เบื้องต้นที่ควรรู้

ระยะร่นอาคารและส่วนที่เว้นว่าง ถือเป็นกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง

ระยะร่น คือ ระยะห่างที่วัดจากตำแหน่งบนทางสาธารณะจนถึงแนวอาคาร

ส่วนที่เว้นว่าง คือ ระยะห่างที่วัดจากแนวเขตที่ดินจนถึงแนวอาคารทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง

วันนี้ บริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ มีรายละเอียดตามกฎกระทรวงฯ ที่สรุปเฉพาะหัวข้อที่จำเป็นต้องทราบ มาฝากค่ะ

 

ที่มา :

หน้าหลัก


https://www.ddproperty.com
https://lawsiam.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart